恶作剧

Skatte- og avgiftsrett

HandelsHøyskolenBiTilbyri Samarbeid Med SkatteeTen en Exection Master of ManagemEN.t Med Spesialile Is Skatte-og Avgiftsrett。

HandelsHøyskolenBiTILBYR管理MED SPESIALING I SKATTE-OG AVGIFTSRETT管理硕士。 StudietGjennomføresPå德国Slik在Det Kan Kombineres Med Jobb。 Spesialiseringen Tilbyr Undervisning Med Mange Av Norges Fremste Ressurspersoner,Samt LedEN.de Internasjonale Fagfolk。

学员innhold. 

Shodiet Legger VektPådybdeforståelseav问题stillinger somsærligutfordrerskattepraktikeren i hverdagen。 SentraltStårOmstruktureringer,Finansielle Instrumenter,Internasjonale Transaksjoner Og Interplisising。 Regnskapsforståelse,Verdsettelse OG Bred Innsikt I DEN. ForretningsMessige Titkning Som Ligger BaknæringslivetsDivingossjoner Er Viktige Chimer i Southiet。 Hovedvekt LeggesPåselskaps-ognæringsbeskatning,ikke personbesknating。

Brosjyre.

les gjerne merom spesialiseringEN.我vårbrosjyre,som du Finner她。 

程序员司法

det tilbys i alt syv调制员somInngåri en treårssyklus。 ModulEN.e Kan Tas Enkeltvis。

学期 程序
HØST2020. Merverdiavgift I - GrunnleggEN.de Emner Og欧盟MVA
vår2021. Merverdiavift II - UtdyPEN.de Emner
transaksjoner og Omorgoringerer
HØST2021. internasjonal skaytett
vår2022. Intersprising.
HØST2022. Selskaps-ognæringsbeskating.
vår2023. skatteprosess.

“HøyKvalitetPåforelesereOG格式NetTverksMuligheter - EN. Kombinasjon Som Har Gitt Meg Verdifull Ny Kompetanse。og Som Jeg Har Daglig Nytte Av I Min Job of Skatt Og Selskapsstruktur的Jobb Som Ansvarlig。”

JørnGulbrandsEN..

Vice President, Fred OlsEN. & Co.

“程序met Har Dyktige Farelesere Fra Inn- OG Utland,Som Har Delt Verdifull Kunnskap Om Flere ViktigeFagomRådernenSkatte-og Avgiftsrett。Dette Er Kunnskap Som Jeg Har Storn Nytte Av I Mitt Daglige Arbeid I SkatteTEN.。”

Katrine FredriksEN..

Seniorrådgiver,SkatteeTEN..

“Masterstudietharværtlæreriktog与meg i jobben相关联。福尔塞尔ne Holder etMegethøytnivåog JegHarfåttMyeUT AV SamlingEN.e,BådeI形式的AVLæringOgMotivasjon。”

Hans Ivar SyljuåsEN.

SeniorrådgiverskattØst,kontroll og RettsanvEN.delse,Internasjonal Seksjon

nettverksbyging.

de treÅrenemed deltidsstudierpå硕士掌握管理我skatte-og avgiftsrett代表商eteneståendemøtestedfor nettverksbygging og Doalog Melom Praktikere Fra Offentlig Forvaltiging Og Privat Sektor。 Undervisningen Vektlegger Sammenhengen MellomFagomRådEN.eSkatt,Avgift,Innfordring,Regnskap,Revisjon Og Kontrollutfordringer。

Studiet Har Mange Deltakere Fra SkatteeTen og Flere Fra Privat Sektor Og Andre OffEN.tlige有机器。

Unikt Studium.

Norge Har Ikke Tidligere Hatt et or omfattende ogVideregåendestudietilbudi i skatte-og avgiftsrett。 IHøyereRevisorstudium(Master I Regnskap OG Revisjon)Er Det 90 UndervisningStimer(Slik Studiet Tilbys I Dag VedHandelshøyskolEN.Bi)Skatte-Og AvgiftSrett。 Master I Skatte-OG AvgiftSrett ErPå432计时器在TreÅr上雇用雇用。

Praktiks Informasjon.

oppygging av mastergradEN.

det tilbys i alt syv调制员somInngåri en treårssyklus。 ModulEN.e Kan Tas Enkeltvis。

对于Åoppnå等级行政大师管理MED Spesialile我Skatte-Og Avgiftsrett Ma HaGjennomførtogbeståttsiakav syv调制仪OgOppnåddTotalt 90 StudiepoEN.g。

Studiet ErVideregåendePesialstudium。 StudiepoEN.g Fra Andre Studier Kan IkkeOverføres。

Det El Ingen Krav Til I HvilkenRekkefølgeManuleneMåTasnenet VistsTidsrom的Man Tar Modulene Eller。 HandelsHøyskolenBiKan Imidlertid Ikke Garantere Hvor LEN.ge Studiet Opprettholdes。

bakgrunn og EksamEN.sinomformasjon.

Alle调制员禁食者Grunnleggende kunnnskap og Praktiess Erfaring Fra Skatte-og Avgiftsrett。 Modul 1-4 Evalueres Med Skriftlig Eksamen Og Prosjektoppgave。 Modul 5-6 Avsluttes Med Skriftlig Eksamen为Hver Av Modulene,Samt En Samlende Avsluttende Prosjektoppgave为Begge Modulene。 DettemåværeululførtogbeståttforÅoppnågradEN.行政大师管理Med Spesialile i Skatte-og Avgiftsrett。